Διετή ριζώματα φράουλας επαναλαμβανόμενης καρποφορίας με πολύ μεγάλο καρπό,αναβλαστάνουσες.