Βρίσκεστε εδώ://Διάθεση οπωροφόρων δέντρων γυμνόριζων και συσκευασμένων

Διάθεση οπωροφόρων δέντρων γυμνόριζων και συσκευασμένων

Ξεκίνησε η διάθεση οποροφόρων δέντρων τόσο σε γυμνόριζη μορφή όσο και συσκευασμένων.Παρακάτω ακολουθούν οι ποικιλίες για κάθε δέντρο και η διαθεσιμότητα τους.